JUST NU HAR VI UPPEHÅLL MED ALL BEHANDLING PÅ GRUND AV PANDEMIN!